Asianajotoimisto Markus Kairala - Lakipalvelut Rovaniemellš ja Kittilšssš

 

Toimistomme asianajajalla on kokemusta satojen rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta eri oikeusasteissa. Avustamme asianomistajia ja vastaajia poliisin esitutkinnan aikana ja oikeudenkäynnissä.

Rikosoikeudenkäynnissä asianosaisia ovat rikoksen uhri eli asianomistaja, syytetty eli vastaaja ja syyttäjä. Vastaaja saa tiedon häntä vastaan nostetusta syytteestä, kun hänelle annetaan haaste. Viimeistään tässä vaiheessa sinun on hyvä olla yhteydessä toimistomme asianajajaan tai lakimieheen. Lähtökohtaisesti on kuitenkin suositeltavaa olla yhteydessä avustajaan, jo asian esitutkintavaiheessa. Haasteessa käräjäoikeus kehottaa vastaajaa vastaamaan häneen kohdistettuihin vaatimuksiin. Samalla hänet yleensä kutsutaan oikeudenkäyntiin.

Asianomistaja kutsutaan tuomioistuimeen henkilökohtaisesti, jos hänen läsnäolonsa on asian selvittämiseksi tarpeen. Käräjäoikeus lähettää yleensä asianomistajalle kirjeen, jossa asianomistajaa pyydetään esittämään kirjallisesti vaatimuksensa käräjäoikeudelle. Viimeistään tässä vaiheessa asianomistajankin on hyvä olla yhteydessä asianajajaan. Asianajaja voi avustaa asianomistajaakin jo asian esitutkintavaiheessa.

Rikosoikeudellisiin toimeksiantoihin liittyy mm. seuraavia tehtäviä: asianomistajan (uhrin) tai rikoksesta epäillyn avustaminen rikoksen esitutkintavaiheessa sekä asianomistajan tai vastaajan (rikoksesta epäillyn/syytetyn) avustaminen oikeudenkäynnissä. Rikosasian käsittelyyn liittyy hyvin usein asianomistajan eli rikoksen uhrin vahingonkorvausvaatimus. Kokenut asianajaja auttaa sinua juuri oikeanlaisen korvausvaatimuksen laatimisessa.

Henkilö, joka on joutunut rikoksen uhriksi, voi hakea oikeudenkäynnin jälkeen korvausta aiheutuneesta vahingosta myös Valtiokonttorilta. Korvausta haetaan erillisellä lomakkeella. Rikoksen uhrille voidaan maksaa rikosvahinkolain perusteella korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, kärsimyksestä, esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta. Autamme aina asiakastamme korvausten perimisessä tuomion antamisen jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteydenottopyyntö

Jätä yhteystietosi, niin otamme teihin yhteyttä ensi tilassa.

Nimi:

Puhelin tai sähköposti

Viestisi

Yhteystiedot© Kairalalaw | Valtakatu 19 A 2, 96200 Rovaniemi | Puh. 040 735 7263

Asianajajaliitto
Toteutus Nettitaivas